Актуални Новини, Новини, Обяви

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА

indexВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ-491/29.06.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени  65 (шестдесет и пет) вакантни длъжности в Националната гвардейска част – военно формирование 54 800 – гр. София, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина.

Срок за подаване на документи – до 08.09.2020 г.

Информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес.

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

3500, гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4

(ет. 2, всеки понеделник, сряда и петък от 08.30 до 17.00 часа)

ц. сл. Николай Филипов, тел. (0953)88-802 и GSM 0889661054.