Актуални Новини

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
3500, гр.Берковица, обл. Монтана, пл.“Йордан Радичков“ №4, тел.(0953)88 802 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
3470, с.Георги Дамяново, обл. Монтана, ул.“Единадесета“ №2, тел.(09551) 22 20

Със заповед № ОХ-538/05.06.2017 г., изменена със заповед № ОХ-572/14.06.2017 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 3 (три) вакантни длъжности за офицери във в.ф.24990-Асеновград и в.ф.54060-Шумен за приемане на военна служба на лица, които са изпълнявали военна служба. Длъжностите ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес:
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
гр. Берковица, пл.“Йордан Радичков“ № 4 ( ет. 2,стая 207 понеделник, сряда и петък от 08.30 до 17.00 часа)
Емил Иванов, тел. (0953) 88 802 GSM 0898 740 104