Актуални Новини, Новини, Обяви

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА

indexВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В А

Със заповед ОХ-1105/11.12.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности във Военномедицинска академия 25 (двадесет и пет) офицерски длъжности за лекари за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина.

 

Срок за подаване на документи – 31.01.2020 г.

 

Информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес.

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

3500, гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4

(ет. 2, всеки понеделник, сряда и петък от 08.30 до 17.00 часа)

ц. сл. Николай Филипов, тел. (0953)88-802 и GSM 0889661054.