Актуални Новини, Новини

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА

indexВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В А

Със заповед №ОХ-949/19.11.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 16 /шестнадесет/ вакантни длъжности в Съвместно командване на силите и операциите – гарнизон Пловдив, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина.

Срок за подаване на документи – 20.01.2021 г.

 

Информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес.

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

3500, гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4

(ет. 2, всеки понеделник, сряда и петък от 08.30 до 17.00 часа)

ц. сл. Николай Филипов, тел. (0953)88-802 и GSM 0889661054.