Актуални Новини

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
3500, гр.Берковица, обл. Монтана, пл.“Йордан Радичков“ №4, тел.(0953)88 802 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
3470, с.Георги Дамяново, обл. Монтана, ул.“Единадесета“ №2, тел.(09551) 22 20
Със заповед № РД-238/23.05.2017г. на Началника на Централно военно окръжие е разкрита процедура по обучение на граждани желаещи да получат начална военна подготовка.
Местата за обучението ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес:

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
гр. Берковица, пл.“Йордан Радичков“ № 4 ( ет. 2,стая 207 понеделник, сряда и петък от 08.30 до 17.00 часа)
Емил Иванов, тел. (0953) 88 802 GSM 0898 740 104