Актуални Новини, Новини

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА

voennoВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В А

Със заповед № ОХ-544/22.06.2021 г. на министъра на отбраната е разкрита процедура за обявяване на 1 (една) вакантна длъжност за офицер и 1 (една) вакантна длъжност за сержант във военно формирование 24620 – Свобода , от състава на Сухопътни войски, за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

 

Срок за подаване на документи – 28.07.2021 г.

 

Информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес.

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

3500, гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4

(ет. 2, всеки понеделник, сряда и петък от 08.30 до 17.00 часа)

ц. сл. Николай Филипов, тел. (0953)88-802 и GSM 0889661054.