Актуални Новини, Новини

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА

ЛОГО ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА
ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

О Б Я В А


Със заповед № ОХ-857/27.09.2021 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 150 длъжности определени за приемане на срочна служба в доброволния резерв /ДР/ на български граждани, както следва:

  • НВУ „Васил Левски“ гр. Велико Търново – 120 длъжности;
  • Факултет по „Артилерия, ПВО и КИС“ гр. Шумен – 30 длъжности.
    Срок за подаване на документи – 22.10.2021 г.

Информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес:

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
3500, гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4
(ет. 2, всеки понеделник, сряда и петък от 08.30 до 17.00 часа)
ц. сл. Николай Филипов, тел. (0953)88-802 и GSM 0889661054