Актуални Новини

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
3500, гр.Берковица, обл. Монтана, пл.“Йордан Радичков“ №4, тел.(0953)88 802 ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
3470, с.Георги Дамяново, обл. Монтана, ул.“Единадесета“ №2, тел.(09551) 22 20
Със заповед № ОХ-641/05.07.2017г.,на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на длъжности за офицери във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и чужбина, както следва:
• За военно формирование 44510-София – 3 длъжности – срок до 15.09.2017 г.;
• За военно формирование 28000-Граф Игнатиево – 1 длъжност – срок до 15.09.2017 г;
• За военно формирование 26030-Безмер – 1 длъжност – срок до 15.09.2017 г;
• За военно формирование 52090-Долна Митрополия 1 длъжност – срок до 15.09.2017 г;
• За военно формирование 22320-Божурище – 1 длъжност – срок до 21.07.2017 г.
Длъжностите ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес:
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
гр. Берковица, пл.“Йордан Радичков“ № 4 ( ет. 2,стая 207 понеделник, сряда и петък от 08.30 до 17.00 часа)
Емил Иванов, тел. (0953) 88 802 GSM 0898 740 104