Актуални Новини

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – МОНТАНА

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
3500, гр. Берковица, обл. Монтана, пл.“Йордан Радичков“ № 4, тел.(0953) 88 802

 

О Б Я В А

Със заповед № ОХ-816/25.10.2016 г. на министъра на отбраната на Република България се обявявени вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в старана и в чужбина във Военномедицинска академия

 

  1. За офицери – 44 (четиридесет и четири) вакантни длъжности;
  2. За сержанти – 8 (осем) вакантна длъжност;

Длъжностите ще се заемат след провеждане на конкурс проведен от началника на военомедицинска академия, като информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

гр. Берковица, пл.“Йордан Радичков“ 4 ( ет. 2,стая 207  понеделник, сряда и петък от 08.30 до 17.00 часа)

Емил Иванов, тел. (0953) 88 802  и  GSM 0898 740 104

Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен -Монтана – 02.12.2016 г.