Актуални Новини

ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТ II-81 В УЧАСТЪКА „БЕРКОВИЦА – МОНТАНА”

С  уведомително писмо Вх. N РК-53-00-9 /03.10.2013 г./ до кмета на Община Берковица от ДП „Национална компания“, ‚Железопътна инфраструктура“-Железопътна секция Враца се съобщава, че във връзка с извършване на смяна на траверсовата скара на железния път и подмяна на пътната настилка на прелезите на км 80+442 и км 83+849 по Републикански път II-81 в участъка „Берковица – Монтана” временно ще бъде прекъснато движението както следва:

-От 10,00 часа на 07.10.2013 г. до 17,00 часа на 10.10.2013 г. за ж.п. прелез на км 83+849;

-От 16,00 часа на 14.10.2013 г. до 17,00 часа на 17.10.2013 г. за ж.п. прелез на км 80+442.

По време на строително-монтажните работи на ж.п. прелезите движението на МПС ще се осъществява по временен обходен маршрут: „Републикански път II-81 – Замфирово – Пърличево – Стояново – Вършец”.

 Писмо Железопътна секция Враца

Писмо ОПУ-Монтана