Природни забележителности

ВРЪХ КАМАРА

Връх Камара е разположен северозападно от връх Голям Ком и е с височина 1915 м. От него се откриват панорамни гледки във всички посоки – на юг и югоизток към връх Голям Ком, Среден и Малък Ком, било Козница, Врачанския Балкан, берковското поле и град Берковица, на североизток – язовир Огоста и Предбалкана, на северозапад силуетите на върховете Копрен, Трите чуки, Миджур, на запад – връх Сребърна.
В подножието на връх Камара, от северната страна, се намира прочутият за региона Конярски кладенец, свързан с предания и легенди, съхранени от народната памет и запазени за поколенията. Днес на мястото е изградена чешма с течаща вода.