Природни забележителности

ВРЪХ МАЛЪК КОМ

Връх Малък Ком се намира на около 20-30 минути среден ход от връх Среден Ком в Югоизточна посока. Характерен е с по-ясно изразени каменни свлачища/каменни реки/, започващи от самия връх, откъдето се откриват панорамни гледки към Петроханския проход, било Козница и връх Тодорини кукли, Берковското поле, язовир Огоста, силуета на Врачанския Балкан. Красива е и гледката към долината Миличето, към разположеният отляво връх Щърковица, към село Бързия и към ловният резерват над селото. Връх Малък Ком е висок 1959 м.