Природни забележителности

ВРЪХ СРЕДЕН КОМ

Връх Среден Ком се намира на изток от връх Голям Ком и се състои от три връхчетаqкато най-високото определя и височината на върха – 1935 м.
От тях на север се открива панорамна гледка към част от Берковския Балкан, който прави завой на северозапад – множество красиви била, долината, разположена на територията на резерват „Горната кория“ и включваща върховете Голям и Малък самар, живописната долина Бали Ефенди.