Природни забележителности

ВРЪХ СРЕДЕН КОМ

Връх Среден Ком „Средните Комове“ се намира на изток от връх Голям Ком – на около 40 минути ход и се състои от три връхчета разположени на близко разстояние помежду им, като най-високото определя и височината на върха – 1935 м. От тях на север се открива невероятна гледка към голяма част от Берковския Балкан, който прави завой на северозапад, с множеството красиви била, водещи към планинските върхове, долината, разположена на територията на резерват Горната Кория и включваща върховете Голям и Малък самар, живописната долина Бали Ефенди, с буйните планински ручеи, които с грохот се спускат рано напролет към Хайдушките водопади.