Актуални Новини

ВТОРА РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +

logo-erausm20160114_115155Приключи втората работна среща по проект „Безопасно училище – система за сътрудничество между местната власт и полицията, насочено към училищата и образователните институции в областта на пътната безопасност и извънредните ситуации“ по Програма Еразъм +

От 12 януари до 18 януари 2016 г. се осъществи втората работна среща за обмяна на добри практики, проведена в рамките на проект „Безопасно училище – система за сътрудничество между местната власт и полицията, насочено към училищата и образователните институции в областта на пътната безопасност и извънредните ситуации“, финансиран по програма Еразъм +, ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, Договор № 47/DESIT-RE/2015 от 02.11.2015 г. Домакин на срещата бе община Елбльог, Република Полша, координатор по проекта. Десет членната българска делегация бе представена от полицаи, учители и представители на общинска администрация Берковица, участващи като партньорски институции по проекта. По време на визитата представителите на Община Берковица посетиха Общинската администрация на град Елбльог, Четиринадесето основно училище, Технически колеж и Полицейското управление в града.

На работните срещи партньорите успяха да проведат дискусии на различни теми в областта на безопасността на движението и действия в извънредни кризисни ситуации:

– „Осигуряване на безопасността на учениците в училищата и подобряване на безопасността на децата в областта на трафика и развитието на безопасно поведение в кризисни ситуации.“;

– „Повишаване ефективността на образователните и превантивни програми, насочени към училищата.“;

–  „Обмен на опит в разработването на процедурни правила в случай на извънредни ситуации в училищата и преподаването за безопасност по пътищата“;

– Превенция по отношение на безопасността на пешеходците, полята на училището по безопасността на децата в трафика, родителски нагласи във възпитанието, ролята на местните власт.“

Обсъдиха се заложените в проекта дейности и цели, както и задачите, които екипът по проекта ще трябва да реализира до края на проекта.

Всички участници в проекта и работните срещи получиха сертификати.

Втората работна среща беше изключително ползотворна и създаде полезни контакти между учители, представители на Полицията и общинските администрации.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по програма Еразъм +.

Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.