Актуални Новини

ВТОРА РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА „КОМЕНСКИ“

 LOGOОт 21 до 27 октомври 2013 г. в Полша се проведе  втора, официална,  работна среща по проект „Превенция и образование – сътрудничество между местни власти и полицията, насочено към училищата и образователните институции”, Договор № LLP-2013-COM-RP-04 между Община Берковица и Център за развитие на човешките ресурси, финансиран по Регионални партньорства на секторна програма „Коменски” на Програма „Учене през целия живот“, организирана от координатора на проекта Община Елбльог.  Община Берковица бе представена от служители на администрацията, Трето ОУ „Иван Вазов“, Гимназия „Д-р Иван Панов“ и Районно управление полиция. Българската делегация и партньорите от Полша взеха участие в  панелни  дискусии на теми:  „Насилието в училище и наказателни деяния, извършени от деца и младежи в рамките на училището (различни видове насилие в училище, тяхното положение и влияние),   „Основните проблеми и училищните заплахи пред, които училището бе изправено напоследък и начина, по който ги решава (примери)“,  „Квалификацията на преподавателите в областта на младежката престъпност и деморализация“, „Полицейските програми за превенция, насочени към училищата и образователните институции“, „Единни класове и сътрудничество с полицията в Елбльог“,  „Възможността за ползване на ресурсите на Парка на технологиите в подкрепа на сътрудничеството на полицията и училищата в превантивната си дейност“ и др.  Организирани бяха и работни срещи, посещения и представяне на презентации. Всички участници в проекта и работните срещи получиха  сертификати за участие.

Този проект е финансиран с подкрепата на ЕК по Програма “Учене през целия живот”, дейност Регионални партньорства на секторна програма “Коменски”.