Актуални Новини

ВТОРА ТРАНСНАЦИОНАЛНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „SHARING EUROPEAN VALUES BY NATIONAL FILMS” /“СПОДЕЛЯНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕННОСТИ ЧРЕЗ НАЦИОНАЛНИ ФИЛМИ“/, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

20190601_141542От 30 май до 2-ри юни 2019 г. се проведе втората транснационална среща по проект „Sharing European values by National films” /“Споделяне на европейски ценности чрез национални филми“/, финансиран по програма Еразъм+.

Екипите по изпълнение на проекта от България /Първо основно училище „Н. Й. Вапцаров – Берковица/, Италия, Испания, Полша и Турция се събрахме за окончателно планиране на финалните дейности, изготвянето на докладите за извършената работа и разпространението на готовия филм и електронни книги към него.

20190531_112831Домакин бе частното училище Doğa High School, Кютахия –  едно от веригата от над 130 училища Doğa Schools. Впечатляваща материална база и много приветливи, знаещи и можещи ученици ни показаха нашите домакини.

Изключително впечатление ни направиха часовете по народни танци, униформите, желанието на децата да общуват с гостите, високите познания по английски.

Имаха срещи със зам.-областния управител, с кмета и началника на регионалния инс20190531_095952пекторат на образованието. Те изказаха своята подкрепа за такъв вид сътрудничество между държавите, както и за избраната тема на изготвения филм – неравенството между половете. Разказаха ни за града, за образователната система в Турция и за традициите на страната.

Работните срещи бяха интензивни, акцент бе поставен върху разпространението на резултатите – чрез социалните мрежи и блога на проекта: https://erasmusplu.blogspot.com/?spref=fb&fbclid=IwAR1a0toAUMy0vwCopos7euYuBPil9TxP2sd_erH_qA8YFgNZoTMvsJa_wEU

Блогът се обогатява постоянно с нови материали и снимки от участващите училища.

Предвиждат се прожекции на филма и срещи с участниците – сценаристи, актьори /в лицето на децата участници/ в градовете, от които са училищата партньори.

В Берковица представянето се планира за началото на следващата учебна година.

 

Всички се обединихме около мнението, че тези проекти са много полезни за учениците и учителите. Знания и умения се придобиват чрез практиката, децата добиват самочувствие и увереност, повишават нивото си на общуване и на владеене на английски език, изгражда се осъзнат стремеж към любознателност и приемане на различията.

И петте екипа заявихме желание за търсене на нови възможности за съвместна проектна работа и взаимно си благодарихме за доброто сътрудничество.

Очаквайте филма и електроннния дневник /книга/ на Първо училище.

Финансирането на идеята и реализацията (проект „Sharing European values by National films” /“Споделяне на европейски ценности чрез национални филми, ДОГОВОР: №2017-1-ES01-KA-219-037983_4 ) се осъществява от програма „Еразъм+“ чрез Център за развитие на човешките ресурси.