Актуални Новини

ВТОРИ ОДОБРЕН ПРОЕКТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА КЪМ СДРУЖЕНИЕ „МИГ БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ“

 Държавен фонд „ Земеделие” одобри проект по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“ на Община Берковица, подаден за финансиране към Сдружение „МИГ Берковица и Годеч“. Проектът „Обособяване на нова туристическа атракция с постоянно изложение на дървени пластики в парк „Здравец”, град Берковица и подобряване на свързаната с нея инфраструктура” е на стойност 88 744,54 лв. без ДДС. Целта на проектното предложение е разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура, атракциите и съоръженията за посетителите в Община Берковица. Проектът предвижда изграждане на нова атракция в парк „Здравец“, която ще допринесе за популяризиране на дърворезбата, като значим занаят за идентичността на района и спомогне за развитие на културния туризъм. Също така ще се обособи зона за отдих на посетителите, включваща поставянето  на пейки, беседка, детски съоръжения, пясъчник и соларни осветителни тела.

Проектното предложение е разработено от Паулина Харалампиева мл. Експерт „ЕФПП“  при Община Берковица, която информира, че това е първият одобрен етап на проекта от ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция. Подаден е и втори етап на проекта „Подобряване на туристическата инфраструктура водеща към атракции в парк „Здравец” град Берковица – Етап II” към Сдружение МИГ „Берковица и Годеч“. Предстои подписване на тристранен договор за финансиране.