Актуални Новини

ВТОРИ ТУР НА МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019

С РЕШЕНИЕ № 139-МИ ОТ 04.11.2019 г. Общинска избирателна комисия Берковица обяви за избран кмет на Община Берковица, Област Монтана, на втори тур ДИМИТРАНКА ЗАМФИРОВА КАМЕНОВА издигната от ПП ГЕРБ, получила  4608 / четири хиляди шестотин и осем/ действителни гласове.

РЕШЕНИЕ № 138 – МИ / 04.11.2019 г. Общинска избирателна комисия Берковца обяви за избран кмет на кметство с. Боровци, Община Берковица, Област Монтана, на втори тур ВАЛЕРИ ПЕТРОВ ПЕТРОВ,  издигнат от ПП ГЕРБ, получил  270 / двеста и седемдесет/ действителни гласове.