Актуални Новини

ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ”ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”- ПАРТНЬОР В СПЕЧЕЛЕН ПИЛОТЕН ПРОЕКТ

Второ основно училище „Христо Смирненски“ е партньор на кметство Котеновци в проект за образователно развитие на селските райони. Проектът е финансиран от Търговско-промишлената палата във Враца по програма Europe Aid/134863/C/ACT/Multi на Европейската комисия, в изпълнение на проект „Rural DEAL Agenda – EYD 2015“ (План за Обучение за Развитие на селските райони и повишаване на обществената осведоменост).
Планираните дейности предвиждат образователно развитие и знания за придобиване на умения в отговорно отношение към околната среда.
Поведението ни като личности и отношението ни към света около нас са от решаващо значение за устойчивото развитие на нашата общност.Освен това предаването на традициите на следващото поколение изгражда ориентирани и мотивирани хора. Затова и в проекта са включени дейности като тъкане на станове и плетене, които ще се провеждат във Второ основно училище  „Хр.Смирненски“.