Актуални Новини

ВТОРО ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ – БЕРКОВИЦА Е СЪС СТАТУТ НА ИНОВАТИВНО УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА

С Решение 391/ 17.07.2017 г. Второ ОУ „Христо Смирненски“ – Берковица е определено за иновативно училище. Само три  училища от област Монтана  са одобрени от Министерството на образованието и науката и Министерски съвет през следващата учебна година да бъдат със статут на иновативни учебни заведения. Останалите две са Профилирана гимназия с изучаване на чужди езици „Петър Богданов“ – Монтана и Средно училище „Иван Вазов“ – Вършец.

Описаните в училищните проекти иновативни процеси ще обхващат всички или част от участниците в образователния процес. В тях са определени целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците.

В Комисията за иновативните училища участват психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната област, лица с доказан опит при създаване и приложение на иновации в областта на образованието, науката и технологиите.

Целта на програмата за иновации в средното образование е създаване на мрежа от иновативни училища в България. Това е разписано в Закона за предучилищно и училищно образование. Иновативните училища ще бъдат модел на модерното училище, в което учениците ще подобрят резултатите си и критичното си мислене чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни програми. Министерство на образованието и науката е ангажирано да подпомага процеса на кандидатстване на училищата, развитието на техните иновации, както и популяризирането на иновативните практики в страната.