Актуални Новини

ВТОРО ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ СЪС СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ

Второ основно училище „Христо Смирненски“ спечели проект по НП  „Осигуряване на съвременна образователна среда“ 2016 г., модул „Подкрепа на целодневна организация на учениците в начален етап.“

Училището е на пето място от 34 одобрени проектни предложения.

Целите на проекта са свързани с повишаване качеството на образователно-възпитателния процес,  както и модернизиране и обзавеждане на стая за дейности по интереси.