Актуални Новини

ВЪЗСТАНОВЯВА СЕ ДЕЙНОСТТА НА КРАЕВЕДСКOТО ДРУЖЕСТВО В БЕРКОВИЦА

20161003_184024По инициатива на кмета на общината, инж. Милчо Доцов, и бившия секретар на читалище „Иван Вазов 1872” Мария Иванова бе свикано общо събрание на краеведското дружество в Берковица. Дейността му бе замряла през последните години, а по документи се оказа, че то до сега е действало като клуб, а не като юридическо лице с нестопанска цел.

Повечето членове на досегашни клуб присъстваха на събранието. В началото на срещата бе почетена паметта на починали краеведи – Христо Пашкулев, Петър Найденов, Милан Миланов – Революцията, Христо Ташев и Кузман Илиев.

След гласуването за учредяване на дружество с нестопанска цел бе предложен устав на новата организация.

Присъстващите избраха ръководство в състав – председател – Мария Иванова, краевед и бивш секретар на берковското читалище, историкът и директор на берковската гимназия Румян Горков и Петко Пачев – общественик и автор на последната краеведска книга, издадена тази година в Берковица – за кметовете на прехода.

Бяха обсъдени предстоящи събития и най вече – работа с ученици за възраждане на интереса към историята на родния край. Като друг съществен елемент от програмата на краеведите е опазване на културно-историческото наследство в общината и запазване на паметта за бележити личности от историята на берковския край и северозапада.

С подкрепата на инж. Доцов местните историци  се включиха и в националния конгрес на краеведите, който се проведе на 8.10.2016 г. в старата столица Търново.

Членовете на дружеството, които по документи са 26, и през тези години са работили самостоятелно. Само през 2016 година бяха издадени три книги по темата – за историята на с. Боровци /автор Мария Иванова/, за с. Слатина /автор Илия Петров/ и за кметовете на община Берковица по времето на прехода /Петко Пачев/.