Актуални Новини

ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОГРАМА ГЛОБ@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ – БЪЛГАРИЯ” ПОСЕТИХА БИБЛИОТЕКАТА В ГР. БЕРКОВИЦА

IMG_2193Библиотеката при  НЧ „Иван Вазов – 1872”  в гр. Берковица е сред целевите библиотеки, избрана за посещение от външни оценители на Програма  „Глоб@лни библиотеки – България”. Независимата външна оценка на програмата е стартирала през месец февруари. Нейната цел е преценка на ефективността от дейностите, резултати и идеи за постигане на по-голяма устойчивост. Оценката се извършви от двама независими оценители . Програмата им  включваше посещение в библиотеката в Берковица на 19 март 2013 г. и провеждане на срещи и разговори с библиотечните служители, потребители на услугата, представители на общинска администрация и местната общност. Предвид на независимия характер на оценката, участниците в дискусиите имаха възможност да изразят обективно мнение за въздействието на Програма „Глоб@лни библиотеки – България”.

Вашият коментар