Актуални Новини

В БЕРКОВИЦА БЕ ВЪВЕДЕНА ИНТЕРНЕТ БАЗИРАНА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА SMARTPOINT

IMG_3310Днес в Берковица бе въведена в експлоатация интернет базирана рекламно-информационна система Smart Point на всички хотели, къщи за гости, ресторанти, обществени сгради, музеи и др. Системата SmartPoint използва множество стандартни технологии, комбинирани в обща концепция за георграфско позициониране, упътване и информация (реклама) за всеки обект, който е част от мрежата.

За работа в системата е предвидено да се използват стандартни потребителски устройства от реалния живот, които хората имат за даденост в ежедневието – смартфони, таблети. Избягва се използването на скъпи и сложни за употреба терминали за достъп. Какво представлява: SmartPoint е мобилен сайт, който съдържа в себе си мрежа от обекти. Всеки обект има собствена подстраница в сайта. За достъп до последния не се разчита на страндартното „влизане“ в сайт – чрез написване на адреса му в браузър или чрез търсачка – всеки от споменатите обекти имат разположен на видно място стикер, който съдържа директен адрес до неговата подстраница. За улеснение, този адрес не се написва на ръка от клавиатура, а се зарежда директно в устройството (смартфона) чрез доближаване – една от двете познати стандартни технологии – NFC чип или QR код. След сканиране на стикера, системата автоматично позиционира потребителя и дава информация за обекта, в който се намира. Всеки обект (точка) може да бъде едновременно отправен за другите, както и цел за достигане. Всеки обект в системата има собствен уникален адрес в рамките на мобилният сайт. Зад адреса се намира страница с текстова информация и изображения за обекта. SmartPoint в основния си замисъл, трябва да се превърне в национална информационно-навигационна мрежа в помощ на туристите, да съдържа винаги актуална и изчерпателна информация. Присъединявайки се към SmartPoint, Община Берковица придоби позитива все повече хора да достигнат до града .