Актуални Новини

В БЕРКОВИЦА ЗАПОЧВА САНИРАНЕТО НА ПЪРВИТЕ И ЗА ОБЛАСТ МОНТАНА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

IMG_5009Във връзка с изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и сключени с ББР договори за целево финансиране  № ЕЕ1031/18.06.2015 г. и ЕЕ478/06.04.2015 г. на 02.06.2016 г. влязоха в сила издадените разрешения за строеж на обекти: Проектиране и извършване на строителни, монтажни и ремонтни дейности за постигане на енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Берковица, Община Берковица, ж.к. Заряница, бл. 18, бл. 19, бл. 20 и Проектиране и извършване на строителни, монтажни и ремонтни дейности за постигане на енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Берковица, Община Берковица, ж.к. Заряница, бл. 10, бл. 12, бл. 13. На 03.06.2016 г. бяха открити строителните площадки на двата обекта и стартиране изпълнението на строителните дейности. „РЕАЛ“ ЕООД гр. София е фирмата изпълнител на строително-ремонтните дейности на бл. 10, бл. 12, бл. 13 в ж.к Заряница, които регистрираха сдружение „СС на Многофамилна жилищна сграда, вкл. БС № 10,12,13“.  В  бл.18, 19 и 20 в ж.к Заряница, които регистрираха сдружение „Достоен живот 2015-2020“ ремонтни дейности ще извършва фирма „ЪРБЪН ГРИЙН“ ЕООД  гр. София.