Актуални Новини

В БЕРКОВИЦА ОФИЦИАЛНО ЩЕ БЪДЕ ОТКРИТ СЕМЕЙНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР

Община Берковица има сключено споразумение за партньорство и сътрудничество с УНИЦЕФ-България за финансирането на проект за разкриване и развитие на иновативна интегрирана социална услуга в общността – Семейно-консултативен център.

Целта на СКЦ е да  стимулира промяната в живота на най-уязвимите общности и семейства и благосъстоянието на децата чрез превенция на неглижирането и  отделянето на децата от семействата, подкрепа за подобряване на грижите за децата и на условията, в които живеят децата и семействата, социално включване на най-уязвимите групи и общности със специален фокус върху семейства с деца в риск и млади хора и чрез мобилни социални услуги.

Община Берковица в партньорство с УНИЦЕФ официално ще открият  Семейно- консултативен център гр. Берковица на: 20.09.2016 г. в 11.30 ч. на адрес: гр. Берковица, кв. „Раковица”, Ул. „Първи май”.