Актуални Новини

В БЕРКОВИЦА СЕ РАЗКРИВА ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА КАТО СОЦИАЛНА УСЛУГА

11122На 16 юни 2014 г. /понеделник/ от 10.00 часа официално ще бъде открит Център за обществена подкрепа в Берковица. Мястото на събитието е ДДЛРГ „Люба Тенева“.

Основните цели при предоставянето на социалните услуги от Центъра ще бъдат насочени към превенция на изоставяне на деца, подкрепа на семейството при отглеждане на детето, работа с деца и родители за връщане в училище, консултации, услуги за деинституционализация и реинтеграция в семейството.