Актуални Новини

В БЕРКОВСКОТО СЕЛО БОРОВЦИ ЗАПОЧНА ОБЛАГОРОДЯВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ПАРК ПО СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ

image-0-02-05-992d77da1e1a98a4d82cc63207c2238b5217cd76a598f5a92f3e33e0c3432cf5-VВ берковското село Боровци  започнаха  реализирането на проект  по Националната кампания „За чиста околна среда” на тема „Обичам природата- и аз участвам” – към МОСВ. Проектната документация е изработена безвъзмездно от управителя на „ИСИ-09” ООД гр.Монтана – инж.  Пламен Захариев, с идеята селото да има едно красиво място за отдих, разходки и почивка. Реализирането на дейностите по проекта „Почистване, озеленяване и облагородяване на парк в село Боровци, община Берковица” чрез поставяне на беседка, пейки, засаждане на цветя, дървета и храсти, ще създаде по-благоприятни условия за спорт и почивка и ще доведе до по-голяма заинтересованост, както в живущите в селото, така и в подрастващите за опазване и грижа за природата. Облагороденото парково пространство и ново изградената беседка, цветните алпинеуми, алеи и пейки  ще създадат едно приятно място за спорт, почивка, отдих и игра на живущите и гостите в селото, което е от голяма значимост за снобществото. Стойността на проекта за село Боровци е 9 964,80 лв. Фирмата изпълнител на строително-ремонтните дейности е „ИХР-Метал“ ЕООД, гр. Монтана. По данни на кмета на селото към момента парка е окосен, изчистен, подравнен е терена с машина и са положени фундаментите за пейките и беседката.

Проектът  е един от петте спечелени проекта към ПУДООС в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“, която Министерство на околната среда и водите провежда повече от 15 години. Останалите спечелени проекти са : „Повишаване на еколoгичната култура в Община Берковица чрез почистване, облагородяване на зелени площи и реконструкция на детска площадка, находяща се в ПИ 03928.511.542 по плана на гр. Берковица“  на стойност 10 000 лева,  на кметство Бистрилица – „Почистване и облагородяване на парка в с. Бистрилица, Община Берковица чрез поставяне на пейки и кошчета за разделно събиране на отпадъци и озеленяване“ за 10 000 лева.  От подадени 1000 проекта на общини и кметства, одобрени за финансиране са 232, сред които са и на Община Берковица.

Другите два проекта са на стойност по 5 000 лева. Единият е  на Първо ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – „Озеленяване, облагородяване и изграждане на съоръжения в Първо ОУ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Берковица“. Тук от постъпили 524 проекта на училища и обединени детски комплекса, 122 са финансирани. Другият проект е на ДГ „Васил Левски“, с. Бързия – „Почистване, облагородяване, обособяване на класна стая на открито и монтиране на комбинирани съоръжения в ДГ „Васил Левски“, с. Бързия“.  От подадени 512 проекта за детски градини 122 са  финансирани.

На свое заседание на 01.12.2016 г. Управителният съвет на ПУДООС бе приел да бъдат отпуснати средства в размер до 3 500 хил.лв. за провеждане на Национален конкурс „Чиста околна среда” за 2017 г. за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема  „Обичам природата и аз участвам – 2017 г.”.

Основните дейности, към които са насочени проектите са свързани с почистване и облагородяване на терени, създаване и възстановяване на зони за отдих, изграждане на детски и спортни съоръжения, спортни уреди, съоръжения за игра на открито и др. По отношение на проектите на училища и детски градини дейности по  създаване на еко-кът, информационни брошури, дипляни, мултимедия, организиране на екологични събития, оборудване и учебни пособия, други образователни материали, свързани с предмета на Кампанията.