Актуални Новини

В ДЕНЯ НА БОТЕВ – 2 ЮНИ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ТРЕНИРОВКА ПО ЗАДЕЙСТВАНЕ НА СИРЕННО-ОПОВЕСТИТЕЛНАТА СИСТЕМА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Съгласно утвърден от министъра на вътрешните работи „План за провеждане на тренировка по задействане на сиренно-оповестителната система на страната” и Заповед РД-15-348/30.05.2014 г. на кмета на Община Берковица , на 2 юни- в Деня на Ботев и падналите за национално освобождение, от 11.40 до 12.30 часа ще се проведе тренировка по изпитване на сирените. В нея ще участват длъжностни лица от кметствата, отговарящи за местното задействане на сирените. За целта е необходимо да се осигури непрекъснато електрозахранване на обектите с монтирани сирени, както и да се създаде необходимата организация за уведомяване на населението. Денят за всенародна почит чрез вой на сирени е обявен с Решение № 211/31.05.1993 г. на Министерски съвет.

Заповед РД -15-348/30.05.2014 г.