Актуални Новини, Новини

В ЛПГ– БЕРКОВИЦА СТАРТИРА ПРОЕКТ „АДАПТИРАНИ МОДЕЛИ ЗА ДИГИТАЛНО ГРАЖДАНСТВО В ЕПИДЕМИЧНА УЧИЛИЩНА СРЕДА“

В Лесотехническа професионална гимназия – Берковица стартира проект „АДАПТИРАНИ МОДЕЛИ ЗА ДИГИТАЛНО ГРАЖДАНСТВО В ЕПИДЕМИЧНА УЧИЛИЩНА СРЕДА“. Oсновната му цел е насърчаване на медийната грамотност и гражданското образование. Проектът е насочен към минимизиране на негативното влияние на стереотипи и дезинформация от виртуалния свят, установено по време на социалната изолация и обучението в електронна среда във връзка с Covid-19.

Проектът се администрира от Обществен съвет по образование – Алтернативна Монтана, който е бенефициент по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. Общата стойност на проекта е 7 222,83 Евро (100 % финансиране от фонд Активни граждани България). Очаква се проектът да бъде реализиран до месец август 2021 г.

Повече информация за проекта можете да видите ТУК.