Актуални Новини

В МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА БОРБАТА ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА РАСОВАТА ДИСКРИМИНАЦИЯ 21 МАРТ – КМЕТЪТ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА РАЗДАДЕ ДЕТСКИ ИГРАЧКИ НА РОМСКИ ДЕЦА

SAM_6208За втори път кметът на Община Берковица Димитранка Каменова раздаде мотивиращи подаръци на ромски деца в кв. Раковица. Кампанията за раздаване на играчки  е в изпълнение на Договор N БС-33.10-029/ 29.06.2012 г. към ЦОИДУЕМ за проект „Ефективна и пълноценна, образователна интеграция на децата от ромски произход чрез иновативно мотивиране на родителите им”. Основната цел на проекта е създаване на комплексна среда от подкрепящи мерки за улесняване на образователното и социално интегриране  на деца от ромски произход и техните семейства. Предвижда се още една кампания за раздаване на играчки, с цел успешно изпълнение на дейност 10 от проектното предложение: Образователни и мотивационни дейности, свързани със задържане на децата в детските градини. За периода на изпълнение на проекта 30 деца ще получат общо по 3 играчки, всяка на стойност 10 лева.

SAM_6205SAM_6209SAM_6210

Вашият коментар