Актуални Новини

В НАЧАЛОТО НА ОТОПЛИТЕЛНИЯ СЕЗОН СЕ УВЕЛИЧАВА ОПАСНОСТТА ОТ ПОЖАРИ, НАПОМНЯТ ОТ РДПБЗН МОНТАНА

В началото на отоплителния сезон, се увеличава опасността от възникване на пожари от непочистени комини и димоотводни тръби, както и от неизправни отоплителни уреди. В тази връзка РДПБЗН Монтана напомня основни правила при експлоатацията на отоплителните уреди:

– Отоплителните уреди и съоръжения трябва да се проверят, като всички неизправности се отстраняват незабавно, а ако това е невъзможно, уредите се спират от експлоатация.

– Комините и димоотводните тръби трябва да се почистят от сажди и отлагания преди експлоатацията ѝм, както и периодично при необходимост през отоплителния сезон. ПОЧИСТВАНЕТО НА КОМИНИТЕ СЕ РАЗРЕШАВА САМО МЕХАНИЧНО. ЗАБРАНЕНО Е УМИШЛЕНОТО ИМ ЗАПАЛВАНЕ!

– Локалните отоплителни уреди (печки) и димоотводните им тръби се поставят на разстояние, минимум 0.5 м от горими материали, конструктивни елементи и мебели.

– Отоплителните уреди се експлоатират върху негорима основа, а пред печките за твърдо гориво се поставя негорима подложка за ограничаване падането на въглени върху горимия под или настилки.

– Газовите бутилки с пропан-бутан, трябва да преминат технически преглед в лицензиран сервиз. Необходима е проверка за изправността на редуцир-вентилите, уплътненията и на газопроводите. При неизправност, същите трябва да се подменят.

– Електрическите инсталации в сградите се поддържат в изправно състояние. Недопустимо е подсилването на електрическите предпазители.

– ВКЛЮЧВАНЕТО НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕЛЕКТРОУРЕДИ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ПРЕТОВАРВАНЕ И ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЖАР.

ВНИМАНИЕ:

– Не се оставят без наблюдение включени отоплителни и електронагревателни уреди!

– Не оставяйте сами в къщи и без наблюдение малки деца, а също така и възрастни хора! На децата ограничете достъпа им до кибрити, запалки и други огнеизточници, а на възрастните припомняйте постоянно мерките за безопасност.

– При възникване на пожар, или изтичане на газ, незабавно напуснете помещението и се обадете на тел. 112!

Източник: https://www.mvr.bg