Актуални Новини

В ОБЛАСТ МОНТАНА ПРОДЪЛЖАВА, ОБЯВЕНАТА ОТ 30.01.2018 Г. , ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ

В периода 29.01 – 04.02.2018 г. на територията на обл. Монтана продължи покачването на случаите на заболявания от грип и ОРЗ – 229 случая (589,90 %00). Най-засегната е възрастова група 5-14 год. – заболяемост 1735,75%00, следвана от възрастова група 0-4 год. – заболяемост 1158,54%00.

За сравнение, в периода 22 – 28.01.2018 г. (седмица 4) са регистрирани 187 случая – заболяемост (481,71 %00).

Във връзка с горното и обявявена епидемична обстановка по отношение на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) на територията на област Монтана, на директорите на учебните заведения на територията на област Монтана е разпоредено със Заповед Изх. №ПЕ-22-147/ 05.02.2018 г. да продължи преустановяването на образователно-възпитателния процес в поверените им образователни институции за периода от 05.02.2018 г. до 09.02.2018 г.

Заповед Изх. №ПЕ-22-147/ 05.02.2018 г