Актуални Новини

В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА БЕ СЪЗДАДЕН РОМСКИ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

111Идеята за създаване на обществен съвет в кв. Раковица и социално приобщаване на съгражданите от ромския етнос е инициатива на ръководството на община Берковица, което е мотовирано да работи за разрешаване на социалните проблеми сред ромското население. Миналата седмица Общественият съвет проведе и своето първо заседание в кабинета на кмета Димитранка Каменова. В състава на ромския обществен съвет влизат 8 представители от квартала и двамата кметски наместници. Разработени са и конкретни мерки за решаване на проблемите на ромското население и преминаването им от личен в обществен интерес.

Вашият коментар