Актуални Новини

В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ИМА 4 РЕГИСТРИРАНИ СДРУЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИ ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

Програма1До този момент в Община Берковица са регистрирани 4 сдружения на собственици по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. След регистрацията те вече са юридически лица, регистрирали са се и в Агенция БУЛСТАТ. Едно от сдруженията „Достоен живот 2015-2020“ в кв. Заряница вече е подало заявление пред общината за финансова помощ , другите са в процес на подготовка на необходимите документи.

Сдруженията са : „СС на Многофамилна жилищна сграда, вкл. БС № 10,12,13“ кв. Заряница; „ИЗГРЕВ –  БЕРКОВИЦА- 9,10,11“ ж.к Изгрев и „ДЕТЕЛИНА 2015 – БЕРКОВИЦА“ ж.к Изгрев. На база заявленията за финансова помощ след оценка, която се извършва в общината, ще бъдат изготвени договорите между Община Берковица  и сдружението на собствениците вече като юридическо лице. Според този договор сдружението упълномощава общината да го представлява от тук нататък в реализацията на програмата.  След като те са сключени общината като упълномощена от собствениците подава искания за изготвяне на договори за целево финансиране. Тези искания се отправят до Българска банка за развитие. След като там исканията са получени, банката подготвя съответния договор, който е тристранен и се разписва между банката, Община Берковица  и Областна администрация Монтана. Сградите, за които има подписани договори за целево финансиране, за тях е абсолютно сигурно, че те са включени в програмата за енергийна ефективност. За тях предстоят всички дейности, които са в рамките на програмата.