Актуални Новини, Новини

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ВЪВЕЖДА ОГРАНИЧЕН ДОСТЪП

Кметът на Община Берковица Димитранка Каменова издаде заповед с мерки за ограничаване на достъпа в Общинска администрация – Берковица.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с регистрирани случаи на COVID-19 на територията на Р България, в изпълнение препоръките на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед №З-37/26.02.2020 г. на Министър-председателя на Р България се забранява достъпа на външни лица в сградата на Община Берковица и клубовете на пенсионера до второ нареждане, с изключение на Център за услуги и информация на гражданите и Отдел „Местни данъци и такси“, където стриктно се прилагат санитарно-хигиенни мерки. Три пъти дневно гореспоменатите помещение се затварят за граждани, като се извършва проветряване и почистване на подовете, повърхностите, помощните маси, дръжките на вратите, телефоните и химикалките, ползвани от граждани с дезинфектант. Периодично се дезинфекцират фоайето и входните врати на сградата на Общинска администрация, както и коридорите на двата етажа и всички тоалетни.

Заповед