Актуални Новини

В СЕЛО БЪРЗИЯ ЩЕ БЪДЕ МОНТИРАН БАНКОМАТ В ПОЛЗА НА НАСЕЛЕНИЕТО

На проведената на 25 ноември 2019 г. сесия на ОбС-Берковица, местният парламент взе решение в село Бързия да бъде монтиран банкомат в изпълнение на социални дейности, в полза на населението на кметство с.Бързия. Жителите на селото са 1401 души по постоянен адрес и това налага поставянето на това устройство. Банкоматът ще обслужваща работещите във ВЕЦ, УОГС, дървообработващи фирми, училище, детска градина и пенсионери. Общинският съвет възложи на кмета на селото да сключи договор за наем с ОББ, а разходите по доставката и монтажа на АТМ ще се поемат от кметството.