Актуални Новини

В СЕЛО КОМАРЕВО СЪБРАХА КНИГИ ЗА БИБЛИОТЕКАТА СИ

По информация на кметския наместник Цвета Йорданова са събрани много повече от необходимите 3 500 тома книги, за да бъде регистрирана библиотеката. Последно в селото са получили дарение от библиотеката на Рилския манастир. Кампанията по набирането на книги започна през месец ноември 2017 година, тъй като жителите на село Комарево искат да възобновят читалището си и библиотеката към него. 3 500 тома са необходими по зкон, за да функционира културната институция. Предстои да се пуснат документите за регистрация на читалището и успоредно с това да се започне ремонт на сградата. Краят на февруари е срокът, който си е поставила Цвета Йорданова да започне работа библиотеката.

Село Комарево, в което живеят около 70 души, се прочу и с изграждането на храм. За целта в църква бе преустроено закритото отдавна училище.

Хората се надяват читалището да събира внуците им, които прекарват летните месеци при баба и дядо. Затова всички приемат и помагат за реализирането на новата иницитива – възстановяване на читалищната дейност.