Актуални Новини

В СЕЛО КОТЕНОВЦИ ГРИЖАТА ЗА ГОРАТА Е ОТГОВОРНОСТ И ЗАДЪЛЖЕНИЕ

29683155_1784734271821513_6697394869438541293_nВ Седмицата на гората жители на село Котеновци се включиха в засаждането на 10 броя фиданки на различни места в населеното място. Бяха засадени 5 броя кестенови дръвчета – ендемични видове за нашия регион, кипариси и туи.

Инициативата се организира за поредна година и има за цел да се акцентира върху залесяването и отговорното отношение към околната среда.

Горите са една от основните екосистеми и опазването им има огромно значение за съхраняването на биоразнообразието в природата. Те са източник на разнообразни ресурси, регулират климата, възпрепятстват природни бедствия, пречистват водите.

Ето защо грижата за гората е наша отговорност и задължение!