Актуални Новини

В СЕЛО КОТЕНОВЦИ СЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗАЕДНО С ГРИЖА ЗА РАЗВИТИЕТО НА СЕЛО КОТЕНОВЦИ“

4В празничните дни, 22.09.2016 година и 24.09.2016 година, жители на село Котеновци,  бенефициенти по проект „Заедно с грижа за развитието на село Котеновци“, се включиха в обучение на тема „Устойчиво развитие“.

Деца и възрастни заедно дискутираха проблеми, свързани с околната среда, с възможностите за реализация на младите хора и активното участие на възрастните хора в обществения и културния живот. Бяха засегнати глобални теми като равен достъп до образование, учене през целия живот, активно остаряване, здравеопазване.

Лекторът Мариела Петкова – специалист Европейски програми и проекти към Търговско-промишлена палата – Враца,  представи добри практики за устойчиво развитие, начини за справяне с бедността, модели за толерантно отношение, възможности за интеграция в обществото и превенция на социалната изолация. Акцентира върху значението на устойчивата мобилност и дигиталната комуникация както и върху доброволчеството като взаимопомощ между хората.

Много полезен за присъстващите беше анализът на местоположението на село Котеновци с цел определяне възможностите му за развитие, привличане на инвестиции и съответно осигуряване на работни места. Природните богатства на населеното място, добрата инфраструктура, достъпът до интернет и автентичната българска атмосфера са предпоставка за това.

Интересна за младите хора бе виртуалната разходка по света, запознаването с архитектурата на световни градове и села и докосването до традициите и обичаите на други народи.

В края на август 2016 година участниците в проекта почистиха коритото на река Златица, преминаваща през селото, и засадиха 15 широколистни дървета. Народната мъдрост казва, че който е посадил поне едно дърво в живота си, не е живял напразно. Тези прекрасни широколистни дървета ще растат заедно с децата и ще радват жителите и гостите на селцето.

Проектът продължава с тъкане на стан и плетене. Базата и инвентара за изпълнение на дейностите ще се предоставят от партньора Второ основно училище „Христо Смирненски“ – Берковица.

Този проект се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия – GD DevCO  по програма EuropeAid/134863/C/ACT/Multi чрез Търговско-промишлена палата – Враца в рамките на проект Rural DEAR Agenda – EYD 2015 (План за Обучение за развитие на селските райони и повишаване на обществената осведоменост). Тази публикация отразява само вижданията на автора и от Европейската комисия не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.