Актуални Новини, Новини

В СРОК ДО 30 СЕПТЕМВРИ СЕ ПОДАВАТ ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2022 г.

Лого Община Берковица

В срок до 30 септември търговците, които развиват дейност, трябва да подадат годишен финансов отчет (ГФО) за 2022 г. Държавна такса не се дължи. Подаването на необходимите документи може да извършите по електронен път на адрес https://portal.registryagency.bg/ или на хартиен носител в службите по регистрация на Агенция по вписванията на територията на цялата страна.