ГПОДЧЦГЧ

ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ЧАСТ ОТ ЦЕНТРАЛНАТА ГРАДСКА ЧАСТ НА ГР. БЕРКОВИЦА

1.Заповед за изменение и допълнение на Заповед РД 15-747 от 22.10.2020 г.

2. Заповед

3. Пешеходство, паркиране – режим на паркиране и престой-Берковица

4. Посочност и забрани за движение-Берковица

5. Предимства за движение на МПС-Берковица