Актуални Новини, Новини

ГЕНЕРАЛНОТО КОНСУЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ В НИШ ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ПОДКРЕПИ ТАНЦЬОРИТЕ НА ТАНЦОВ КЛУБ „БЪРЗИЯ“

ТАНЦЬОРИТЕ НА ТАНЦОВ КЛУБ „БЪРЗИЯ“ и консула Илия Бонджолов в Ниш

Поредно участие на танцьорите от танцов клуб „Бързия“ в Република Сърбия за пореден път удостоено с подкрепа на държавността ни зад граница. В присъствието на консула Илия Бонджолов от Генералното консулство на Република България в град Ниш, българският фолклор огласи поречието на река Нишава. Преди четири години при участие на танцов клуб „Бързия“ в съвместно фолклорно преживяване със самодейци от КУД „Иван Цветкович“ – Гръкиня, община Гаджин хан, област Нишава, Генералното ни консулство в Ниш подкрепи събитието танцовия клуб от Бързия.
На 18 и 19 юни 2022 г. държавата ни уважи българското участие на панаир „Фолклор и занаяти“ , организиран от сръбската неправителствена организация „Дели“ по трансграничен проект „Занаят грънчарство за всички“. Първият панаир бе проведен преди две седмици в с. Бързия, община Берковица и организиран от водещата организация по проекта сдружение „Младежки порив за бъдещето“ – Монтана.
Красотата на българския фолклор зарадва жителите и гостите на град Ниш. Амфитеатралната сцена на брега на река Нишава бе естествения проводник на традициите запазили от векове българския и сръбски народи. По крайречната алея на експозиционни щандове занаятчии представиха своите произведения. Приятната гледка от керамичното изкуство проводи хората до сцената, на която танцьорите от танцов клуб „Бързия“ – Бързия и Фолклорен танцов състав „Ситница“- Монтана съвместно със сръбски танцови и певчески състави от региона на град Ниш предадоха на публиката своя неповторим емоционален заряд. Лъчезарните танцьори и богатия на багри български фолклорен костюм (особено шопския на танцовата група от Бързия) в съчетание с прекрасните танцови движения достави истинско удоволствие на публиката. В края на месец юни се очаква да бъде готов и документален филм за Бързия и Ниш.

Проектът е съфинансиран от ЕС чрез Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ- ИПП България-Сърбия 2014-2020 г.