Актуални Новини

ГИМНАЗИЯ „Д-Р ИВАН ПАНОВ“ БЕРКОВИЦА ПРЕДСТАВИ РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ

На 10 юли 2012 г. работен екип на гимназия „Д-р Иван Панов“ Берковица представи реализирания си проект „Нови и алтернативни възможности за развитие на туристически предприятия“ по секторна програма „Леонардо да Винчи“ на Програмата „Учене през целия живот“. Договорът за партньорство по проекта е подписан на 20 октомври 2010 г. между гимназия „Д-р Иван Панов“  и Център за развитие на човешките ресурси. Екипът, който работи по проекта е в състав: Р. Горков /директор/, Б.Матерова /координатор/, Л. Иванова /счетоводител проект/, С.Антова, П. Салтиров, Р. Панова, Т. Евтимова и Н. Иванова. Секторна програма „Леонардо да Винчи“, поддържа и осъществява политиката за професионално образование и обучение на страните членки на ЕС. Целта на програмата е посредством транснационалното сътрудничество и натрупания опит да се повиши качеството на професионалното образование и обучение, да се поощрят иновациите и да се разпространяват добрите професионални практики и системи в Европа. По проект „Нови и алтернативни възможности за развитие на туристическите предприятия“ са извършени 42 мобилности, в това число16 учители и 26 ученици от 9-12 класове. В рамките на две години те са успели да изградят един чудесен международен екип, запознали са се с културата и традициите на партньорите, упражнили са и са обогатили английския си език, както е  повишено и качеството на професионалното образование и обучение. Учениците от трите професионални училища – България, Гърция и Полша, включени в този проект са имали за цел да докажат заедно със своите ръководители, компетентните си познания в областта на туризма, презентирането на иновационни бизнес идеи за развитие на туристически предприятия и др.

Вашият коментар