Актуални Новини

ГЛОБИ ЗА ОБЯВИ ИЛИ НЕКРОЛОЗИ, ОКАЧЕНИ НА ДЪРВО

IMG_2611Община Берковица монтира афишни колони за поставяне на обяви, некролози и рекламни материали. Общината започва премахване на разположените по дърветата и стълбовете рекламни материали и некролози, които загрозяват заобикалящата ни среда и увреждат дървесната кора. Съгласно Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на Община Берковица, чл. 4. Забранява се: 11. Лепенето на некролози, съобщения, обяви и други извън определените за това места.

Глава девета.

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ И КОНТРОЛ

Чл. 27. (1) Който наруши разпоредбите на чл. 4, т. 1, 2, 3,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 се наказва с глоба от 10 до 50 лева, като нарушителите са длъжни и да възстановят нанесените щети.

(2) При повторно нарушение по чл. 4, т. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 глобата е в размер от 50 до 150 лева.

Традицията с лепенето на некролози навсякъде грози Берковица и носи тягостно настроение. Жителите трябва да са загрижени каква среда обитават.