Актуални Новини

ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ „БЕРКОВСКИ КЕСТЕН“

snimkaМъглива  пелена обвива утрото. На небето е бледото слънце, което повече свети, отколкото топли. Въздухът е зареден с обещания за добър живот. На този ден – 27 февруари 2014 г. в пенсионерски клуб „Берковски кестен“ се проведе годишното отчетно събрание за 2013 г. Настроението на присъстващите е празнично. Гости на събранието бяха кметът Димитранка Каменова, председателките на учителите и ветеран-туристите. Йорданка Антонова бе избрана за председател на събранието, а Люба Георгиева за протоколчик. Председателят на клуба г-н Ангел Кралев прочете доклада за извършената работа през 2013 г., а след това и бюджета. Беше избрана комисия с председател Любка Макавеева, която представи проекто-решенията за работата на клуба през 2014 г. Тренка Каракашка отчете финансовата дейност на клуба за 2013 г. Изказаха се: Лили Русинова, Величка Атанасова, Иванка Заркова, Генка, Йорданка Петрова и г-жа Димитранка Каменова. На поставените въпроси отговори г-н Кралев. Присъстващите гласуваха и проекто-решенията станаха решения за 2014 г. заедно с допълненията. Събранието бе закрито, а на всички участници бе раздадена закуска.

Боби Мир