Актуални Новини

ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЛЕПИТЕ В БЕРКОВИЦА

 

На 18 май в големия салон на читалище “Иван Вазов 1872” се проведе годишно отчетно събрание на Териториалната организация на слепите в община Берковица. Председателя на ТСО на ССБ Здравка Каменова запозна присъстващите с отчета на организацията за 2011 година и проекто-програмата за работа през 2012 – 2013 година. На събранието присъстваше председателят на ОбС Берковица инж. Петър Якимов, който внимателно изслуша изказванията на хората със зрителни увреждания. Стана ясно, че един от основните им проблеми е медицинското обслужване и достъпната среда. Предстои сесия на Общински съвет, на която г-н Якимов ще запознае съветниците с въпросите  на членовете на Териториалната организация на слепите в Берковица.

Вашият коментар