Места за хранене

ГОСТИЛНИЦА “МАГЕРНИЦА”

с. Цветкова Бара, общ. Берковица,
Клисурски манастир“Св.св. Кирил и Методий“,
тел. 0887 611 772