Актуални Новини

ГОТОВА Е НОВАТА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА В ГРАДСКАТА ГРАДИНА

IMG_8958Завърши в срок изграждането на детската площадка в Градската градина. Последно бяха монтирани пейки, кофа за смет и направено озеленяване на парковото пространство. Новата придобивка е по проект на Община Берковица  „Повишаване на екологичната култура в община Берковица чрез почистване, облагородяване на зелени площи и реконструкция на детска площадка, находяща в ПИ 03928.511.542 по плана на гр. Берковица“. Проектът е по Национална кампания „Обичам природата и аз участвам“ на ПУДООС. Стойността е  9999,60 лева с ДДС.

IMG_8954IMG_8953Целта на проекта е да подобри социалната среда като възстанови и облагороди детска площадка и превърне зеленото пространство в красив кът за игра на най-малките и любим кът за отдих, което ще спомогне за по-пълноценно развлечение на децата от гр. Берковица.

Заедно с този проект в началото на годината Община Берковица спечели още четири проекта към ПУДООС в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“, която Министерство на околната среда и водите провежда повече от 15 години. Те са за облагородяване на паркове в селата Боровци и Бистрилица, както и в Първо ОУ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Берковица за озеленяване, облагородяване и изграждане на съоражения, а в ДГ „Васил Левски“, с. Бързия обособяване на класна стая на открито.

Община Берковица апелира към жителите на града и най-вече подрастващите към опазване на детската площадка, за да могат децата да играят на воля на новата  придобивка.

Общината непрекъснато разработва проекти, с което иска да продължи да радва малчуганите.

Затова бъдете отговорни и не допускайте вандалски прояви!

Само с общи усилия, ще съхраним изграденото!