Актуални Новини

ГРАЖДАНИТЕ МОГАТ ДА ПРОВЕРЯВАТ И ПОГАСЯВАТ ОН-ЛАЙН ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ ЗА НАРУШЕНИЯ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

От ОД МВР Монтана напомнят на гражданите, че за тяхно улеснение могат да правят справки за услугите, извършвани от МВР, по електронен път, а също да направят плащания на такси и глоби чрез интернет.

Това става през интернет страницата на МВР, рубриката „Административни услуги“ и под рубриката „Електронни справки и услуги“.  В първата опция под заглавие „Задължение по документи, издадени от Пътна полиция-МВР“, може да се направи справка за задължения по фиш, акт за установяване на административно нарушение, наказателно постановление.

Необходимо е да се въведе ЕГН или номер на свидетелство за управление на МПС, или на издадения документ /фиш, наказателно постановление/. На същото място може да се извърши и плащане по електронен път.